Kategorier
Fönster

Fönsterrenovering i Stockholm kan förbättra uppvärmning och minska buller i ditt hem

Störs du av buller från vägen utanför ditt hus? Är det svårt att få riktigt varmt i huset på vintern? Kanske är det dags för fönsterrenovering i Stockholm. 

Har dina fönster sett bättre dagar? Ser du rostskador på beslag, gångjärn eller fönsterbleck? Har fönstret rötangrepp i hörnfogar eller bågens understycke? Flagnar och spricker färgen? Börjar fönsterkittet lossna? Är det otätt mellan fönsterbåge och karm? Det låter som om det är dags att göra något åt det.

Idag är det många som helt sonika byter ut sina fönster. Men inte minst i Stockholm med sin särskilda arkitektur och sina – i många fall – gamla välbevarade hus är det ofta bättre att renovera byggnadens fönster. Framför allt behåller en renovering husets utseende och stil intakt. Men det är också så att det ofta lönar sig att renovera istället för att byta ut.

Detta gäller även om din bostad har behov av förbättrad isolering för att minska påverkan av buller och för att behålla mer av värmen inomhus. Många gamla fönster släpper in mycket ljud, så att inomhusmiljön påverkas negativt. Påverkan av buller i bostaden är inte bara allmänt störande utan leder också till stress som på sikt ökar risken för sjukdom. Och gamla fönster kan släppa ut mycket värme, vilket påverkar såväl komfort som elräkning.

Olika saker att göra vid en fönsterrenovering 

Om du ska renovera fönster i Stockholm så kan själva fönstret bevaras, men du kanske byter ut fönsterglaset mot energiglas. Det ljudisolerar betydligt bättre än gamla fönsterglas. Eller om du har tvåglasfönster så är det ofta möjligt att sätta in ett tredje glas. Det är ofta fullt tillräckligt för att få en dräglig inomhusmiljö vad gäller såväl värme som ljudnivå.

Även rost och röta kan tas bort vid en fönsterrenovering. Och med en ommålning – i samma eller en ny färg – kommer dina fönster att se ut som nya. Husets utseende kan förbättras avsevärt med relativt små och enkla medel.
Men det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Slarvar du med något moment så kanske färgen inte fäster ordentligt, då behöver du inom några år göra om arbetet. Får du inte bort röta och rost, så kommer problemet istället att förvärras. Det finns flera olika företag att vända sig till för att få hjälp.