Kategorier
Dränering

Förebygg problem – anlita ett företag som gör dränering i Västerås

Höga vattenflöden i Svartån har gjort att många valt att se över att äldre dränering i Västerås fungerar som den ska och inte har blivit skadad av vattnet.

Rikliga mängder med regn har gjort att många sjöar och andra vattendrag fyllts till brädden och svämmat över. Marken i vissa områden är våtare än den brukar vara vilket innebär en risk för många husägare. Även om vattnet inte, som på vissa ställen, når ända fram till huset så finns det mycket fukt. Med anledning av detta har många husägare valt att se över sin dränering.

Under normala omständigheter har en välgjord dränering en livslängd på 20 – 30 år. Därefter behöver man göra om hela eller delar av dräneringen. De äldre dräneringsrören och annat material kan ha skadats av att marken rört sig eller att trädrötter vuxit ut och skadat anläggningen. Man bör regelbundet undersöka att all dränering fungerar som den ska. Under perioder av extra mycket regn och höga vattenflöden finns det ännu större anledning att göra en kontroll.

Företag som arbetar med dränering i Västerås kan undersöka marken

Om man själv har svårt att undersöka dräneringen runt huset kan man anlita ett företag som arbetar med dränering. De har rätt kunnande och rätt utrustning för att konstatera om anläggningen håller måttet. Skulle hela eller delar av den äldre dräneringen behöva göras om så kan de lämna ett förslag på en lämplig åtgärd.

Att inte åtgärda sin dränering i Västerås kan leda till kostsamma skador, framförallt på husgrunden. Att förebygga dessa skador lönar sig alltid eftersom fukt är skadligt både för byggnader och för dem som vistas där. Ett seriöst och etablerat företag som utför dränering lägger, efter inspektion av marken, upp en plan för hur arbetet ska utföras och lämnar ett kostnadsförslag.

Läs mer information och tips för dig på: dräneringvästerås.nu