Kategorier
Okategoriserade

Lastväxlarflak – stora fördelar

Att fler och fler företag inom bygg, transport, logistik, sjöfart och avfallsbranschen har börjat investera i lastväxlarflak är ett faktum – och det finns också en massa förklaringar till varför detta har skett. 

Den stora fördelen med lastväxlarflak är att det ger en enorm flexibilitet för alla dessa företag – oavsett vilken bransch de är verksamma inom. Ska man dagligen transportera och frakta allt från skrot, utrustning, gods eller maskiner så måste man också ha tillförlitliga och flexibla alternativ för att göra detta med. 

Det givna hade varit att investera i lastbilar – men då handlar det också om höga kostnader och många andra nackdelar – problem vid lastning, tidsfördröjande moment, risk för olyckor och så vidare. Lastväxlarflak är billigare och ger samtidigt en massa andra fördelar där exempelvis följande kan nämnas: 

  • Lättare lastning. Ska man lasta in eller lossa så används en lastväxlare och detta innebär en effektivare arbetsgång – där dessutom risken för olyckor kraftigt kan reduceras som en följd av att den mänskliga faktorn nästan helt uteblir. Om tid är pengar så blir lastväxlarflak en riktigt bra valuta att använda. Varje lastning och lossning sker snabbt och effektivt – något som innebär att man också kan ta sig an fler uppdrag. 
  • Mångsidighet. Lastväxlarflak kan användas för alla typer av transporter och dessutom så kan man snabbt växla mellan de olika flak man har i sin ägo. Behöver du byta till ett lastväxlarflak för att köra maskiner trots att du just kört ett lass med skrot? Inga problem: du använder samma fordon, men byter bara flak. Enkelt, smidigt och effektivt. 
  • Flexibilitet. Just de snabba växlingarna mellan flak innebär också att man som företag blir flexibelt. Det spelar ingen roll vad som ska transporteras – så länge man har ett flak som passar så kan man byta och sätta igång. Detta innebär att man snabbt kan anpassa sig till olika uppdrag, beställningar och ta sig an logistiska utmaningar utan problem. 
  • Minimalt med utrymme. Har du problem med lagerutrymme så blir lastväxlarflak en icke-fråga. De är stapelbara och kräver således inte alls så mycket utrymme. 
  • Hållbarhet. Lastväxlarflak – tillverkade av rätt företag – håller en evighet och det spelar ingen roll vilket väder det handlar om. Lastväxlarflak klarar allt från regn, sol och kalla minusgrader – givetvis med rätt underhåll och skötsel också.  

Välj rätt tillverkare av lastväxlarflak 

Det man måste tänka på handlar emellertid också om att det finns en massa olika tillverkare av lastväxlarflak och att detta dels kan ses som positivt – men även negativt. Det skiljer i både kvalitet och pris mellan dessa – och ditt jobb blir att göra jobbet som krävs för att utesluta ett dåligt köp. 

Vårt råd är att du är noga med referenser och att du ser till att få nummer till olika företag att kontakta. Är de nöjda med sina lastväxlarflak och – framförallt, kan de tänka sig att köpa flera sådana av samma leverantör. Finns inga referenser så säger detta en hel del också, eller hur? 

Garantier på köpet är också en viktig fråga att titta närmare på i samband med valet av tillverkare av lastväxlarflak. Detta gäller i synnerhet om du köper från utlandet. Vilket inte är någon dum idé då du kan komma väldigt mycket billigare undan – men där alltså en tydlig garanti ska framgå i avtalet. 

Var försiktig om du ska köpa begagnat 

Begagnat då? Söker du så kommer du snabbt att inse att det finns en stor marknad för begagnade lastväxlarflak. Det innebär lägre priser, men det finns också en tydlig riskfaktor som kräver att du gör en rejäl undersökning innan du köper. Ta gärna hjälp av en sakkunnig i samband med besiktningen. 

Tänk även på att exempelvis ny färg kan dölja rost och andra skador. Ska du köpa begagnat så måste du vara extremt noggrann. Vi skulle definitivt avråda dig från ett köp vid minsta osäkerhet.