Kategorier
Bygg

Komplett dränering för hus i Stockholm

Drabbas ni av översvämning i källaren efter häftiga regn? I så fall kan ni behöva bättra på husets dränering. Här kommer några tips för er i Stockholm.

Att ha ett hus som återkommande drabbas av fuktskador och översvämning är både tråkigt och dyrt. Vill det sig riktigt illa kan man även drabbas av allergier och andra hälsoproblem. Åtgärdar man inte problemet kan husgrunden vittra sönder och fuktskadorna kan utvecklas till mögelskador.

Så gott som alla hus behöver en ny dränering ungefär vart tjugofemte till trettionde år. Men man kan ibland behöva göra om dräneringen ännu tidigare. Bygger man en altan eller bygger ut huset måste man vanligtvis också bygga ut dräneringen. Dräneringen kan också påverkas negativt av att man byggt en ny väg i närheten eller uppfört en ny byggnad.

Rotavdraget gäller på dränering

Vill du ha hjälp med dränering i Stockholm ska du anlita ett företag som är specialiserat på detta. Men då markarbete och dränering kan vara kostsamt ska man alltid ta in offerter från mer än ett företag och jämföra priser. Som privatperson kan man även använda sig av rotavdraget, vilket får ner kostnaden en hel del.

Viktigt är också att titta på erfarenhet och referenser då man väljer aktör. Detta för att säkerställa att dräneringen blir bra och tillräcklig. Vissa företag lämnar även garanti på sin dränering. Ett seriöst företag dokumenterar också alltid arbetet. Dokumentationen får man sedan som kund behålla då den fungerar som en extra försäkring på att allt har gått rätt till.